Idun kundportal har flyttat till ny adress. Den nya adressen är

https://city.idun.nordlo.com

Uppdatera gärna era bokmärken.

Sidan kommer automatiskt gå vidare om - sekunder.